Βιομετρικά συστήματα πρόσβασης
Tolis Stores / Χρήσιμα Άρθρα / Βιομετρικά συστήματα πρόσβασης

Βιομετρικά συστήματα πρόσβασης

Μία από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στον τομέα της ασφάλειας, είναι αναμφισβήτητα τα Βιομετρικά συστήματα πρόσβασης, που αποτελούν την πλέον προηγμένη και ασφαλή μέθοδο πιστοποίησης της ταυτότητας ενός ατόμου, με βάση κάποια χαρακτηριστικά, που είναι μοναδικά σε κάθε άνθρωπο (δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδα οφθαλμού, γεωμετρία προσώπου – χεριού, φωνή, σχήμα παλάμης) με σκοπό την αυτόματη αναγνώριση και επαλήθευση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

Η τεχνολογία του Βιομετρικού ελέγχου αφήνει πίσω τις κάρτες εισόδου που κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι, που κλέβονται ή και παραχαράσσονται, τα pin και login που υποκλέπτονται και τα οποία αναγνωρίζουν μόνο ποια κάρτα ή κωδικός χρησιμοποιήθηκε και όχι ποιος πραγματικά τα χρησιμοποίησε.

Μόνο τα Βιομετρικά συστήματα πρόσβασης εγγυώνται την ασφάλεια ενός συστήματος πρόσβασης διότι :

  • το δακτυλικό αποτύπωμα ταυτοποιεί με μοναδικό και μη αντιγράψιμο τρόπο τα άτομα

  • Τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν χάνονται, δεν ξεχνιούνται, δεν δανείζονται, δεν αντιγράφονται, δεν υποκλέπτονται

Με τα βιομετρικά συστήματα πρόσβασης λοιπόν, για όλους τους παραπάνω λόγους, διασφαλίζεται πλήρως η ελεγχόμενη και συγκεκριμένη πρόσβαση.active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης